Cheap PDF 125 jaar Marx (Dutch Edition) by Sjaak van der Velden (red.),Sjaak van der Velden PDF

$
8.34

By Sjaak van der Velden (red.),Sjaak van der Velden

Karl Marx overleed in 1883. Zijn naam was once tot 1989 verbonden aan regimes die hun achterstand op de westerse wereld probeerden in te halen. Zij koppelden de naam van Marx aan die van hun eigen leiders en claimden het alleenrecht op het marxistische gedachtegoed.
Marx had zich echter altijd verzet tegen het gebruik van zijn naam voor een isme. Hij wilde geen marxisme, maar een manier van analyseren verspreiden onder socialisten. Die examine is tot op de dag van vandaag de meest omvattende kritiek op het kapitalisme.
Doordat bovengenoemde regimes het alleenrecht op zijn examine opeisten, verloren veel mensen die het kapitalisme bekritiseerden de belangstelling voor Marx. Na de val van de muur leek het helemaal met hem gedaan.
De crisisverschijnselen die het kapitalisme sinds de laatste eeuwwisseling teisteren (oorlogen, kredietcrisis) brachten hem echter terug in de belangstelling. In dit boek belicht een keur aan auteurs de waarde van Marx in het maatschappelijk debat. Strijders voor een andere wereld kunnen nog steeds gebruik maken van de analyses die Marx tot a hundred twenty five jaar geleden maakte.

Show description

Read Online or Download 125 jaar Marx (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Bezoek van de knokploeg (Dutch Edition)

Nu al een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we kennis met platenproducer Bennie, zijn vroegere punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en vele anderen. Daar waar hun levens elkaar kruisen verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc die de tijd met ons uithaalt, in een roman over verleiding en verlies.

Ongelukkige identiteit (Dutch Edition)

Met klare taal en heldere redeneringen gaat Finkielkraut stevig tegen de stroom in. De afbraak van het onderwijs, het relativeren van identiteit, het minachten van cultuur: Alain Finkielkraut is er gloeiend tegen. In Ongelukkige identiteit houdt hij een pleidooi voor een burgerschap dat niet alleen afhangt van juridische rechten en plichten, maar ook van het omarmen van cultuur.

De valstrik van het geluk: Hoe kun je stoppen met worstelen en beginnen met leven (Dutch Edition)

We verlangen en streven allemaal naar gelukkig zijn. Maar zou het kunnen zijn dat bijna alles wat je dacht over het vinden van geluk niet klopt? En je zelfs op het verkeerde been wordt gezet? We worden in ons leven bepaald door de vele onbruikbare en onjuiste overtuigingen die we er op na houden over geluk.

No logo (Dutch Edition)

De bestseller No brand is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende economische hindrance, blijft haar examine van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat en krachtig.

Extra resources for 125 jaar Marx (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

125 jaar Marx (Dutch Edition) by Sjaak van der Velden (red.),Sjaak van der Velden


by John
4.4

Rated 4.52 of 5 – based on 8 votes